Reklamacje

ZASADY REKLAMACJI

1. Co zrobić jeśli otrzymałeś uszkodzoną przesyłkę?

  1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera koniecznie sprawdź, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki. Następnie koniecznie skontaktuj się z naszym sklepem na adres sklep@jotkel.com lub pod numerem telefonu, który otrzymałeś w potwierdzeniu zamówienia.
  2. W sytuacji przyjęcia uszkodzonej przesyłki Koniecznie sporządź w obecności kuriera Protokół Szkody. Niezwłocznie poinformuj o tym fakcie Sprzedawcę. Protokół Szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze. Brak protokołu szkody może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. 
  3. Pamiętaj, że w przypadku odbioru przesyłki masz prawo w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie zgłoś reklamację zgodnie z procedurą reklamacyjną (dział: Zgłaszanie Reklamacji), załączając skan protokołu szkody.
  4. W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru po oddaleniu się kuriera, masz prawo niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki). Pamiętaj również o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji nam.

 

2. Kiedy i gdzie złożyć reklamację?

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Kupujący może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

Jak prawidłowo zgłosić reklamację?

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zgłoś wady zakupionych produktów zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Nie wysyłaj na nasz adres reklamowanego wyrobu bez wcześniejszego zgłoszenia reklamacji. Przesyłki bez zgłoszonej reklamacji nie są odbierane.

 Krok 1 - Zgłoś reklamację

 Krok 2 - Czekaj na e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia

 Krok 3 - Przygotuj produkt do wysyłki

Do przesyłki koniecznie dołącz:

  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia reklamacyjnego,
  • kopię dowodu zakupu

 Produkt przekazany do reklamacji powinien być umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym go przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem (preferowane oryginalne opakowanie). Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.

UWAGA! Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób zamontowania jego wysyłka byłaby niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Zgłaszający poproszony zostanie o udostępnienie produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje po uprzednim uzgodnieniu terminu

 Krok 4 - Przekaż przesyłkę kurierowi

  • Otrzymasz od nas mailem list przewozowy.
  • Kurier na nasze zlecenie odbierze przesyłkę
  • Składając reklamację nie ponosisz kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

UWAGA! W ramach reklamacji jesteś zobowiązany do przekazania produktu kompletnego

 Jak przebiega rozpatrzenie reklamacji?

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

O rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt wymiany lub naprawy produktu ponosi Sprzedający.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji produkt zostanie odesłany do Zgłaszającego wraz z opinią o niezasadności reklamacji w terminie do 14 dni. Koszt przesyłki w takim przypadku (zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w dziale Rodzaje i koszty dostawy) ponosi Zgłaszający. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl