Reklamacje i zwroty

GWARANCJA

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Kupującego, może on skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który Kupujący otrzymał wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

ZASADY REKLAMACJI

Otrzymanie uszkodzonej przesyłki  

Przed odebraniem przesyłki należy zawsze sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze sklepem pod numerem telefonu: +48 62 725 22 91.

W sytuacji przyjęcia uszkodzonej przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia Protokołu Szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy. Protokół Szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. 

Pamiętaj, że masz również prawo, po potwierdzeniu odbioru przesyłki, w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie zgłoś reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną (dział: Zgłaszanie Reklamacji) , załączając skan protokołu.

W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru po oddaleniu się kuriera, możesz niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki). Pamiętaj również o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji nam.

Instrukcja postępowania na wypadek otrzymania uszkodzonej przesyłki.

Kiedy i gdzie złożyć reklamację?

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Kupujący może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

Kupujący posiada prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych bezpośrednio do Autoryzowanych Punktów Serwisowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została dołączona do produktu.

Wszystkie zgłoszenia żądania naprawy mogą być realizowane za pośrednictwem sklepu itunarzedzia.pl. W takim przypadku prosimy o postępowanie zgodnie procedurą opisaną w sekcji "Jak zgłosić reklamację".

Jak prawidłowo zgłosić reklamację?

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się zgłaszanie wad zakupionych produktów zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Prosimy nie wysyłać na nasz adres reklamacji bez wcześniejszego ich zgłoszenia. Przesyłki bez zgłoszonej dostawy nie są odbierane.

 

Krok 1 - Zgłoś reklamację

 • Pobierz druk 
 • Wypełnij i prześlij zgłoszenie drogą elektroniczną na adres hubert.wawrzyniak@jotkel.com (preferowana forma kontaktu)
 • Możesz również przesłać zgłoszenie na adres: itunarzedzia.pl – JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k., ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn;
 

Krok 2 - Czekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest indywidualny numer rejestracji, który od nas otrzymasz. Wpisz ten numer w odpowiednim polu w druku "Zgłoszenie reklamacyjne". Umożliwi on nam identyfikację reklamowanego produktu, gdy go otrzymamy.
 

Krok 3 - Przygotuj produkt do wysyłki

Do przesyłki należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia reklamacyjnego,
 • kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną (jeśli tak została wydana),
 • kopię certyfikatu przedłużonej gwarancji - jeżeli produkt został zarejestrowany.

Produkt przekazany do reklamacji powinien być umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym go przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem (preferowane oryginalne opakowanie). Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.

UWAGA! Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób zamontowania jego wysyłka byłaby niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Zgłaszający poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Krok 4 - Przekaż przesyłkę kurierowi

 • Otrzymasz od nas mailem list przewozowy.
 • Kurier na nasze zlecenie odbierze przesyłkę
 • Klient składający reklamację nie ponosi kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

UWAGA! Użytkownik zobowiązany jest do:

 • przekazania do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,
 • przekazania urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego, 
 • przekazania urządzenia pozbawionego wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu w przypadku narzędzia wyposażonego w pojemnik niewymienny.

Rozpatrzenie reklamacji / naprawa

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

O rozpatrzeniu reklamacji Zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji produkt zostanie odesłany do Zgłaszającego wraz z opinią o niezasadności reklamacji w terminie do 14 dni. Koszt przesyłki w takim przypadku (zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w dziale Rodzaje i koszty dostawy) ponosi Zgłaszający.

 

Czy mogę zwrócić zakupiony towar?

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Z towaru zakupionego w naszym sklepie mogą Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

Jak mogę zwrócić towar?

 • KROK 1 - Upewnij się, że spełniasz dwa poniższe warunki zwrotu zakupionego towaru:

  • nie minęło 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia 
  • zakupu dokonałeś jako konsument (osoba fizyczna prywatna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która na podstawie informacji zawartych w CEiDG nabyła rzecz niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą)
 • KROK 2 - Pobierz i wypełnij formularz zwrotu towaru a następnie prześlij go na adres: hubert.wawrzyniak@jotkel.com i poczekaj na potwierdzenie ze Sklepu.

 • KROK 3 - Poczekaj na potwierdzenie ze Sklepu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Sklep jest indywidualny numer rejestracji, który od nas otrzymasz. Wpisz ten numer w odpowiednim polu w druku "Formularz Zwrotu". Umożliwi on nam identyfikację zwracanego produktu, gdy go otrzymamy.

 • KROK 4 - Wyślij zwracany produkt załączając do przesyłki wypełniony druk "Formularz Zwrotu" na adres: 
  JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k., ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn;

Stan zwracanego towaru

Zgodnie z ustawą: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych czy niesprawnych, muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie gwarancji lub z tytułu rękojmi (więcej powyżej w punkcie Reklamacje)

Podsumowanie 

 • Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom.
 • Towar można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.
 • Jeżeli okres 14 dni kończy się w weekend lub święto, termin przechodzi na następny dzień roboczy.
 • Zwrot towaru do sklepu odbywa się na koszt Klienta.
 • Przed wysyłką zwracanego towaru, formularz zwrotu musi być zarejestrowany przez sprzedawcę
 • Do zwracanego towaru należy koniecznie załączyć dowód zakupu – oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT oraz wypełniony formularz zwrotu.
 • Sklep zwraca wartość oraz koszt wysyłki towaru zgodnie z zamówieniem Klienta, tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia.
 • Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru. Jednak nie może on nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie.
 • Klient otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu towaru, z reguły do 5 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do sklepu.
 • Przed odesłaniem towaru do sklepu należy dobrze go zabezpieczyć. Przesyłki uszkodzone i wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 • W przypadku niespełnienia, którejś z powyższych zasad zwrot może nie zostać przyjęty.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl